Kvalitní projekt
je základ úspěchu

a proto se vyplatí pečlivě vybírat.

Klíč k výběru projektanta

Chcete si zvolit ty nejlepší projektanty, kteří dokážou náležitě zpracovat vše, co potřebujete?
Nebo sháníte někoho, s kým budete chtít spolupracovat i na dalších zakázkách v budoucnosti? Pak volte správně!

U

Přinášíme Vám několik základních rad pro správný výběr projektanta:

  • Vždy se zaměřte na osobnosti odborníků, na jejich schopnosti, odbornost a autorizaci, ti vytvářejí jakost ve firmě
  • Pečlivě si prověřte reference, budete mít potom jasnější představu o zkušenostech firmy
  • Nešetřete penězi na projektové dokumentaci
  • Nevěřte nízkým cenovým nabídkám
  • Pokud již máte projektanta vybraného, vždy se mu snažte dopřát dostatek času na zpracování dokumentace

Kvalitní projekt je totiž půlka úspěchu a proto se vyplatí pečlivě vybírat.

Zpracováváme architektonické studie včetně odhadu investičních nákladů, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o stavební povolení, projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele a realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení.

Ke všem stupňům projektové dokumentace zajišťujeme inženýrskou činnost.

STATICKÉ A STAVEBNÍ POSUDKY A PRŮZKUMY: Provádíme statické a stavební průzkumy objektů i konstrukcí, které následně slouží jako podklady k vypracování dokumentace stavebních úprav.

ZPRACOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROJEKT A STAVBU: Před zahájením projektových prací jsme schopni odhadnout investiční náklady na zajištění projektové dokumentace a na realizaci zamýšlené stavby. Součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby je podle vašeho požadavku výkaz materiálu nebo položkový rozpočet.

Profil firmy

Společnost TEKTUM spol. s r. o. byla založena v roce 1992. Firma má sídlo v Trutnově, na adrese Horská 72 (pěší zóna).

Ateliér kompletně vybavený výpočetní technikou a profesním software disponuje v současné době devíti autorizovanými osobami:

Ing. Vít Zinga

jednatel

+420 602 447 639
zinga@tektum.cz

Ing. Jiří Svatoň

jednatel

+420 604 286 579
tektum@tektum.cz

Ing. arch Pavel Tomek

autorizovaný architekt

+420 603 501 307
tomek1@volny.cz

Ing. Petr Vágner

autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby

+420 605 274 789
vagner@tektum.cz

Ing. Luboš Herman

autorizovaný inženýr
pro statiku a dynamiku staveb

+420 603 297 256
herman@tektum.cz

Ing. Michal Karlík

autorizovaný inženýr

+420 608 821 277
karlik@tektum.cz

Jiřina Fikarová

autorizovaný technik
pro pozemní stavby

+420 605 713 679
fikarovi@volny.cz

Andrea Junková

autorizovaný technik
(zdravotní technika)

+420 731 463 758
andrea.junkova@seznam.cz

Naše služby

Zpracováváme architektonické studie včetně odhadu investičních nákladů, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o stavební povolení, projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele a realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení. Ke všem stupňům projektové dokumentace zajišťujeme inženýrskou činnost.

STATICKÉ A STAVEBNÍ POSUDKY A PRŮZKUMY

Provádíme statické a stavební průzkumy objektů i konstrukcí, které následně slouží jako podklady k vypracování dokumentace stavebních úprav.

AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ:

Na stavbách realizovaných podle naší projektové dokumentace vykonáváme autorský dozor tak, aby veškeré konstrukce a zařízení byly prováděny podle dokumentace a závazných předpisů.

TEPLOFIKACE

Zpracováváme projekty teplofikací území. Koncepce zásobování teplem v řešené oblasti vychází z přivedení primárního teplonosného media od výměníkové stanice až do zásobovaných objektů a ukončení jednotlivých přípojek uzavíracími armaturami, měřením tepla a osazením domovních předávacích stanic. Rozvody navrhujeme z předizolovaného potrubí v bezkanálové technologii.

ZPRACOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROJEKT A STAVBU:

Před zahájením projektových prací jsme schopni odhadnout investiční náklady na zajištění projektové dokumentace a na realizaci zamýšlené stavby. Součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby je podle vašeho požadavku výkaz materiálu nebo položkový rozpočet.

Vždy vám zajistíme kvalitní služby jak u velkých projektů, tak i u dokumentace malého rozsahu.

Kontakt

Fakturační údaje

Tektum spol. s r. o.
Horská 72, 541 01 Trutnov
IČ: 47454024, DIČ: CZ47454024
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2757.

GSM: +420 602 447 639, Ing. Vít Zinga – jednatel
GSM: +420 604 286 579, Ing. Jiří Svatoň – jednatel
E-mail: tektum@tektum.cz